eurotrust-logo
Η Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. διαγράφει εδώ και 26 χρόνια την δική της επιτυχημένη πορεία στο χώρο των χρηματιστηριακών και επενδυτικών συναλλαγών, με κύριο και αδιαπραγμάτευτο πιστεύω της το «Σεβασμός στον Πελάτη και την επένδυσή του”. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας δεν περιορίζονται στις συνήθεις παραδοσιακές συμβατικές υποχρεώσεις έναντι των πελατών της, αλλά επεκτείνονται σε πρωτοποριακές ηλεκτρονικές εφαρμογές μέσω των οποίων παρέχονται σημαντικές δυνατότητες σε όσους πελάτες επιθυμούν να έχουν άμεση πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, στην τοπική και στην διεθνή χρηματιστηριακή αγορά, να λαμβάνουν έγκυρες και χρήσιμες πληροφορίες, να τις αξιολογούν, ακόμα και να εκτελούν οι ίδιοι τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολλές φορές ασταθές χρηματοοικονομικό περιβάλλον, ο Πελάτης της Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. γνωρίζει ότι συνεργάζεται με μια σύγχρονη, πρωτοπόρα και υγιή εταιρεία και ταυτόχρονα με τα άρτια εκπαιδευμένα στελέχη της που κύριο μέλημα τους είναι η προσωπική και άμεση εξυπηρέτησή του και η διασφάλιση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των συμφερόντων του.
Website
Eurotrust | ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ
6337
single,single-portfolio_page,postid-6337,mkd-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,onyx-ver-1.6.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_with_content,width_470,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Πολλοί είναι αυτοί που έχουν αρκετά χρέη, κυρίως προς τις τράπεζες και το δημόσιο, είτε λόγω κάθε μορφής δανείου, είτε λόγω φόρων κ.λπ. Το πρόβλημα είναι ότι αν μετά από ένα αιφνίδιο γεγονός απολέσουν τη ζωή τους, αφήνουν όλα αυτά τα χρέη στην οικογένειά τους, η οποία συνήθως δεν μπορεί να ανταποκριθεί και μπλέκει σε άσχημες περιπέτειες, με κίνδυνο να χαθούν όλα.

Η ασφαλιστική αγορά προσφέρει δύο απλά και ξεκάθαρα προγράμματα αποπληρωμής. Το πρώτο είναι της «απλής ασφάλισης απώλειας ζωής», με το οποίο συμφωνείται ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο, το οποίο θα καταβληθεί στους δικαιούχους που έχει ορίσει ο ασφαλισμένος, αν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος απολέσει τη ζωή του. Το δεύτερο είναι της «ασφάλισης απώλειας ζωής μειούμενου κεφαλαίου», σύμφωνα με το οποίο το κεφάλαιο δεν παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια, αλλά κάθε χρόνο μειώνεται με προσυμφωνημένο ποσοστό, έτσι ώστε να συμβαδίζει με τη μείωση του ποσού του δανείου που έχει ο ασφαλιζόμενος.

Στην αγορά υπάρχουν συμβόλαια που καλύπτουν την απώλεια της ζωής από οποιαδήποτε αιτία (ασθένεια ή ατύχημα) ή μόνο από ατύχημα και άλλα που περιλαμβάνουν και τον κίνδυνο της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του ασφαλισμένου προς εργασία, καθώς και την κάλυψη της Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων (ΑΠΑ) λόγω ΜΟΑ.

Μην Διστάσετε να Επικοινωνήστε με την Eurotrust Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι Α.Ε.!
…και αμέσως…

  • θα καταγράψουμε τις ασφαλιστικές σας ανάγκες
  • θα σας προτείνουμε εναλλακτικά προγράμματα ασφάλισης
  • θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το πρόγραμμα που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας καλύπτοντας τις πραγματικές σας ανάγκες και πάντοτε σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες!

Προγραμματα Ιιωτων-Οικογενειας: