eurotrust-logo
Η Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. διαγράφει εδώ και 26 χρόνια την δική της επιτυχημένη πορεία στο χώρο των χρηματιστηριακών και επενδυτικών συναλλαγών, με κύριο και αδιαπραγμάτευτο πιστεύω της το «Σεβασμός στον Πελάτη και την επένδυσή του”. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας δεν περιορίζονται στις συνήθεις παραδοσιακές συμβατικές υποχρεώσεις έναντι των πελατών της, αλλά επεκτείνονται σε πρωτοποριακές ηλεκτρονικές εφαρμογές μέσω των οποίων παρέχονται σημαντικές δυνατότητες σε όσους πελάτες επιθυμούν να έχουν άμεση πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, στην τοπική και στην διεθνή χρηματιστηριακή αγορά, να λαμβάνουν έγκυρες και χρήσιμες πληροφορίες, να τις αξιολογούν, ακόμα και να εκτελούν οι ίδιοι τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολλές φορές ασταθές χρηματοοικονομικό περιβάλλον, ο Πελάτης της Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. γνωρίζει ότι συνεργάζεται με μια σύγχρονη, πρωτοπόρα και υγιή εταιρεία και ταυτόχρονα με τα άρτια εκπαιδευμένα στελέχη της που κύριο μέλημα τους είναι η προσωπική και άμεση εξυπηρέτησή του και η διασφάλιση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των συμφερόντων του.
Website
Eurotrust | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
6689
page,page-id-6689,page-template-default,mkd-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,onyx-ver-1.6.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_with_content,width_470,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

οροι χρησης

 

Ο παρών δικτυακός τόπος είναι αντικείμενο αποκλειστικής πνευματικής ιδιοκτησίας και διαχείρισης της εταιρείας «Eurotrust Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι Α.Ε.» (στο εξής χάριν συντομίας ως «Eurotrust Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι») με έδρα στην Αθήνα (Σεβαστουπόλεως 113) νομίμως εκπροσωπούμενη, η οποία τελεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος. Παρακαλείστε να διαβάσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν από την χρήση ή περιήγηση στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η εκ μέρους σας χρήση ή απλή περιήγηση ή η χρήση των πληροφοριών και υπηρεσιών που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο λογίζεται ως ανεπιφύλακτη εκ μέρους σας γνώση και αποδοχή των παρόντων όρων της Eurotrust Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι.

 

οροι & προϋποθεσεις

 

 1.  Παρ’ όλο που η Eurotrust Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι έχει καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι ορθές κατά τον χρόνο της ανάρτησής τους σε αυτόν, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η Eurotrust Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι δεν φέρει καμία ευθύνη εάν η πληροφορίες είναι ελλιπείς, ανακριβείς ή παρωχημένες.
 2.  Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στον παρόντα δικτυακό τόπο, η Eurotrust Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή την χρήση οιονδήποτε ιστοσελίδων ή οιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλεται ή λαμβάνεται από εσάς.
 3.  Όλα τα παρόντα και μελλοντικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελούν ιδιοκτησία της Eurotrust Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι και των δικαιοπαρόχων αυτής. Δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα στον δικτυακό τόπο εκτός από το περιορισμένο δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Συμφωνείτε να προστατεύετε τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Eurotrust Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι και των δικαιοπαρόχων αυτής και συμφωνείτε να γνωστοποιείτε άμεσα στην Eurotrust Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι εγγράφως μόλις λάβετε γνώση οιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή οιασδήποτε χρήσης του δικτυακού τόπου η οποία παραβιάζει οιαδήποτε ιδιοκτησιακά δικαιώματα.
 4.  Επιτρέπεται να εκτυπώσετε ή να μεταφορτώσετε (download) πληροφορίες και περιεχόμενο από τον παρόντα δικτυακό τόπο αποκλειστικά για τη δική σας προσωπική μη εμπορική χρήση ή για τη μη εμπορική χρήση του οργανισμού σας, τηρώντας όλους τους κανόνες πνευματικής και άλλου είδους ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται να προσφέρετε προς πώληση ή να πωλείτε ή να διανέμετε με οιοδήποτε μέσο οιοδήποτε τμήμα του παρόντος δικτυακού τόπου ή του περιεχομένου του. Απαγορεύεται να καθιστάτε διαθέσιμο οιοδήποτε τμήμα του δικτυακού τόπου ως τμήμα ετέρου δικτυακού τόπου, είτε με την διαμόρφωση υπερσυνδέσμου (hyperlink) στο Διαδίκτυο είτε άλλως, εκτός εάν έχετε εξουσιοδοτηθεί προς τούτο εγγράφως από την Eurotrust Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι. Για να υποβάλλετε αίτηση για την χορήγηση της σχετικής άδειας, θα πρέπει, είτε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), είτε να γράψετε στην Eurotrust Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι δίδοντας τα κάτωθι στοιχεία: (α) το όνομά σας ή το όνομα του τεχνικού επικοινωνίας που είναι υπεύθυνος για τον σύνδεσμο (τους συνδέσμους) (link(s)), (β) την επωνυμία της εταιρείας σας, (γ) την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον τηλεφωνικό αριθμό για εσάς ή τον τεχνικό επικοινωνίας που είναι υπεύθυνος για τον σύνδεσμο (τους συνδέσμους) (link(s)), καθώς και (δ) την διεύθυνση (διευθύνσεις) του δικτυακού τόπου όπου θα εμφανίζεται ο σύνδεσμος (οι σύνδεσμοι) προς την Αρχική Σελίδα. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε την επωνυμία της Eurotrust Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι ή να κάνετε κακή χρήση (κατάχρηση) του εμπορικού σήματος της Eurotrust Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τι συνιστά δε εν προκειμένω κακή χρήση ή κατάχρηση καθορίζεται αποκλειστικά από την Eurotrust Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Απαγορεύεται να κάνετε χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για οιουσδήποτε παράνομους σκοπούς και ειδικότερα συμφωνείτε ότι δεν θα αποστέλλετε, χρησιμοποιείτε, αντιγράφετε, αναρτάτε, ούτε θα επιτρέπετε οιαδήποτε ανάρτηση, η οποία είναι δυσφημιστική ή προσβλητική ή η οποία είναι υβριστική, απρεπής ή που παραβιάζει τον ιδιωτικό βίο οιουδήποτε προσώπου. Συμφωνείτε να μην αποστέλλετε οιοδήποτε μη ζητηθέν προωθητικό ή διαφημιστικό υλικό, αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία (spam) ή παρόμοιο υλικό ή οιαδήποτε ποσότητα μηνυμάτων η οποία δύναται να παρεμβαίνει στη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου ή στην χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από έτερους επισκέπτες.
 5.  Η Eurotrust Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι επιφυλάσσεται του δικαιώματός της σε οιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς καμία περαιτέρω γνωστοποίηση να ενισχύει, να τροποποιεί, να μεταβάλει, να αναστέλλει ή να διακόπτει οριστικά ολόκληρο τον ή οιοδήποτε τμήμα του δικτυακού τόπου, καθώς και να περιορίζει ή να απαγορεύει την πρόσβαση σε αυτόν.
 6.  Οι πληροφορίες που αποκτούμε μέσω της ιστοσελίδας, θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιούνται, παρά μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας ή σύμφωνα με τις οδηγίες σας.
 7.  Διά του παρόντος συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Eurotrust Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι για οποιαδήποτε έξοδα, αξιώσεις, απώλειες ή ζημίες (συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων) τα οποία μπορεί να υποστεί η Eurotrust Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι ή που μπορεί να επιδικαστούν κατά της Eurotrust Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι, ως αποτέλεσμα της κακής χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου από εσάς ή της παραβίασης των παρόντων όρων από εσάς.
 8.  Παρ’όλο που ο παρών δικτυακός τόπος δύναται να παρέχει συνδέσμους (links) προς έτερους δικτυακούς τόπους, η Eurotrust Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι δεν ασκεί κανέναν έλεγχο επί των εν λόγω ιστοτόπων. Η Eurotrust Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τον βαθμό ορθότητας ή άλλως οιουδήποτε περιεχομένου ή σχετικά με την ασφάλεια οιασδήποτε δραστηριότητας που διενεργείται στους εν λόγω έτερους ιστοτόπους. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η πρόσβαση και περαιτέρω η χρήση των εν λόγω ιστοτόπων πραγματοποιείται αποκλειστικά με δική του ευθύνη.
 9.  Εάν παραβιάσετε τους παρόντες όρους, η Eurotrust Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι δύναται να διακόψει την πρόσβασή σας στον δικτυακό τόπο και να αρνηθεί να σας παράσχει οιαδήποτε περαιτέρω πρόσβαση σε αυτόν.
 10.  Η πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο σας παρέχεται χωρίς χρέωση, χωρίς κανενός είδους εγγύηση, εκτός εάν αναφέρεται τούτο ρητά, και η Eurotrust Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι δεν φέρει οιαδήποτε ενδοσυμβατική, αδικοπρακτική ή άλλου είδους ευθύνη απέναντί σας που απορρέει από αυτό σε σχέση με τον παρόντα δικτυακό τόπο. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία προκληθεί από την χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στον παρόντα δικτυακό τόπο, την διακοπή του συνόλου ή τμήματος αυτού, την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχόμενου τους, ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.
 11.  Οι παρόντες όροι δύνανται να τροποποιούνται από πλευράς της Eurotrust Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι από καιρού εις καιρόν. Η χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου από την πλευρά σας μετά την πραγματοποίηση των εν λόγω αλλαγών συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή από πλευράς σας των εν λόγω αλλαγών.
 12.  Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, καθώς και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, αποκλειστικά δε αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.