eurotrust-logo
Η Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. διαγράφει εδώ και 26 χρόνια την δική της επιτυχημένη πορεία στο χώρο των χρηματιστηριακών και επενδυτικών συναλλαγών, με κύριο και αδιαπραγμάτευτο πιστεύω της το «Σεβασμός στον Πελάτη και την επένδυσή του”. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας δεν περιορίζονται στις συνήθεις παραδοσιακές συμβατικές υποχρεώσεις έναντι των πελατών της, αλλά επεκτείνονται σε πρωτοποριακές ηλεκτρονικές εφαρμογές μέσω των οποίων παρέχονται σημαντικές δυνατότητες σε όσους πελάτες επιθυμούν να έχουν άμεση πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, στην τοπική και στην διεθνή χρηματιστηριακή αγορά, να λαμβάνουν έγκυρες και χρήσιμες πληροφορίες, να τις αξιολογούν, ακόμα και να εκτελούν οι ίδιοι τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολλές φορές ασταθές χρηματοοικονομικό περιβάλλον, ο Πελάτης της Eurotrust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. γνωρίζει ότι συνεργάζεται με μια σύγχρονη, πρωτοπόρα και υγιή εταιρεία και ταυτόχρονα με τα άρτια εκπαιδευμένα στελέχη της που κύριο μέλημα τους είναι η προσωπική και άμεση εξυπηρέτησή του και η διασφάλιση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των συμφερόντων του.
Website
Eurotrust | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
6269
page,page-id-6269,page-template-default,mkd-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,onyx-ver-1.6.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_with_content,width_470,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Οι ασφαλιστικές ανάγκες μιας επιχείρησης, όσο μικρή ή μεγάλη κι αν είναι, έχουν αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Το κέντρο βάρους έχει μετατοπισθεί πλέον προς την κάλυψη των αστικών ευθυνών κάθε μορφής και προς την κάλυψη χρηματοοικονομικών αναγκών σε περιπτώσεις αιφνίδιων γεγονότων. Το ίδιο ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες είτε ασκούν ατομικώς το επάγγελμά τους είτε μέσω νομικών προσώπων.
Οι αλλαγές στο περιβάλλον, εντός του οποίου δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίες οφείλονται στην εξέλιξη της τεχνολογίας, στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, στη σύγχρονη έννοια του επιχειρείν και στα νέα συναλλακτικά ήθη, απαιτούν επαναπροσδιορισμό των ασφαλιστικών αναγκών και αναζήτηση αντίστοιχων σύγχρονων και ικανοποιητικών ασφαλιστικών λύσεων.
Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι πιο βασικές κατηγορίες ασφαλιστικών λύσεων που προσφέρει η αγορά.

Ασφαλιση στολων οχηματων

Ο στόλος των οχημάτων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση της καθημερινής δραστηριότητας πολλών επιχειρήσεων. Στην ασφάλιση ενός οχήματος μπορούν να συμπεριληφθούν πολλές και διαφορετικές καλύψεις, για τις οποίες οι εταιρείες παρέχουν ειδικά πακέτα συμφωνιών.

περισσοτερα
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το πρώτο ασφαλιστικό μέλημα κάθε επιχείρησης είναι η ασφάλιση των εγκαταστάσεών της έναντι φωτιάς, κεραυνού και έκρηξης και έναντι μιας σειράς άλλων κινδύνων, που έχουν σχέση με πλημμύρες, σεισμό, κλοπή κ.λπ. Είναι ασφαλιστικές ανάγκες που έχουν όλες οι επιχειρήσεις.

περισσοτερα
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Ένας τεράστιος όγκος εμπορευμάτων διακινείται καθημερινά από και προς κάθε κατεύθυνση, ανεξάρτητα από την μορφή που έχει, είτε μεταφέρεται στη διπλανή πόλη είτε στην άκρη του κόσμου. Καθετί που έχει αξία ή αποτελεί περιουσιακό στοιχείο, μπορεί να ασφαλιστεί κατά τη μεταφορά του με νόμιμο μέσο.

περισσοτερα
ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Κάθε δραστηριότητα εγκυμονεί κινδύνους αστικών ευθυνών προς τρίτους, δηλαδή υποχρέωση να αποκαταστήσουμε την ζημιά που τυχόν προξενήσαμε σε οποιονδήποτε τρίτον με τις πράξεις ή παραλείψεις μας. Το εύρος των αστικών ευθυνών είναι τεράστιο και για τον λόγο αυτό έχουν σχεδιαστεί ειδικά προγράμματα.

περισσοτερα
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Εξειδικευμένες ασφαλιστικές εταιρείες Νομικής Προστασίας έχουν σχεδιάσει μια σειρά ασφαλιστηρίων Νομικής Προστασίας που ανταποκρίνονται στις περισσότερες περιπτώσεις εμπλοκής σε δικαστικές αλλά και εξωδικαστικές περιπέτειες και στηρίζουν τον ασφαλισμένο Πελάτη.

περισσοτερα
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Οι τεχνικές ασφαλίσεις, ένας αναπτυσσόμενος τομέας, απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών ή σε ειδικές χρονικές περιόδους επέκτασης, ανέγερσης, εγκατάστασης ή επιδιόρθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού των υπόλοιπων επιχειρήσεων.

περισσοτερα
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, προσφέρει λύσεις μέσω αποταμίευσης ή επένδυσης, που ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει. Σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται κάποιος, ανεξάρτητα από την εργασιακή του κατάσταση, μπορεί να αναζητήσει από σήμερα και να καθορίσει το μελλοντικό του εισόδημα.

περισσοτερα
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μέσω ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου μιας επιχείρησης ο εργαζόμενος αποκτά αξιοπρεπή πρόσβαση στον τομέα της υγείας αλλά και συμπληρωματική οικονομική ενίσχυση όταν αποχωρήσει από την εργασία του και επιτυγχάνεται σειρά ωφελειών τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες.

περισσοτερα
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Τα συμβόλαια Ασφάλισης Πιστώσεων καλύπτουν ένα συγκεκριμένο εύρος αιτιών μη είσπραξης των απαιτήσεων, από την αφερεγγυότητα του πελάτη ή την πραγματική αδυναμία του για εμπρόθεσμη εξόφληση των υποχρεώσεών του, μέχρι τους πολιτικούς κινδύνους που αναλαμβάνει ένας επιχειρηματίας,

περισσοτερα
ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

Οι καλύψεις χρηματικών απωλειών και απώλειας κερδών είτε με ανεξάρτητα συμβόλαια είτε ως συμπληρωματικές σε ευρύτερα προγράμματα επιχειρηματικών καλύψεων, προσφέρουν την εξασφάλιση χρηματικής ρευστότητας της επιχείρησης κατά τη δύσκολη μεταβατική περίοδο που ακολουθεί μετά από ένα ζημιογόνο γεγονός.

περισσοτερα
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Η ασφάλιση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων αποτελεί μια εξειδικευμένη εργασία γιατί πέρα από τις ασφαλιστικές ανάγκες περιουσίας, αστικών ευθυνών και προσώπων, που μπορεί να έχουν όπως κάθε επιχείρηση, , ανεξαρτήτως του τομέα δραστηριοποίησής της, υπάρχουν και ιδιαίτερες ασφαλιστικές ανάγκες.

περισσοτερα
ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Όσο οι ασφαλιστικές ανάγκες διευρύνονται, τόσο σχεδιάζονται ασφαλιστικά προγράμματα για να τις καλύπτουν. Στη συνέχεια διαβάστε ενδεικτικά ασφαλιστικά προγράμματα που προσφέρονται στην αγορά για τα οποία μπορούμε να σας ενημερώσουμε με υπευθυνότητα.

περισσοτερα